Wiadomości http://bip.powiat.krosno.pl/ pl-PL STRONA GŁÓWNA Tue, 04 Apr 2017 11:33:03 +0200 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Krośnie Fri, 06 May 2016 09:52:07 +0200 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-129 ... rok 2015 Mon, 30 Nov 2015 09:22:05 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-806 ... Budżet Powiatu na 2015 rok Mon, 30 Nov 2015 09:20:20 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-807 ... Uchwały Zarządu Powiatu rok 2015 Mon, 30 Nov 2015 09:15:34 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-800 ... Za 2015 rok Mon, 30 Nov 2015 08:57:40 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-808 ... ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi Fri, 27 Nov 2015 14:27:30 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-733 ... Zarządzenia w 2015 roku Thu, 26 Nov 2015 12:03:46 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-798 ... Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2016 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego Thu, 26 Nov 2015 11:56:41 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-699 ... Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2016 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego Thu, 26 Nov 2015 11:52:04 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-699 ... Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Thu, 26 Nov 2015 09:24:17 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-840 ... Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 listopada 2015 r. decyzji GG-11.6853.12.2015.HP, GG-11.6853.13.2015 .HP , GG-II.6853.14.2015.HP Wed, 25 Nov 2015 14:36:18 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-733 ... ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Wed, 25 Nov 2015 14:28:32 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-733 ... Żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) Wed, 25 Nov 2015 10:43:02 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-733 ... XI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego Thu, 19 Nov 2015 14:19:22 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-248 ... ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi Wed, 18 Nov 2015 12:52:58 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-733 ... Ostrzeżenia i komunikaty Wed, 18 Nov 2015 09:34:54 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-618 ... Zarządzenia w 2012 roku Tue, 17 Nov 2015 08:31:29 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-689 ... Informacje Oświatowe Mon, 16 Nov 2015 14:01:20 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-754 ... Deczyja o nabyciu przez Gminę Wojaszówka prawa własności nieruchomości położonej w Ustrobnej, gm. Wojaszówka, oznaczonej jako działka nr 546/8 Fri, 13 Nov 2015 10:51:31 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-733 ... Sprawozdania z działalności Zarządu Thu, 12 Nov 2015 10:46:29 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-245 ... Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2016 r. Wed, 04 Nov 2015 13:04:37 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-485 ... Starosta Krośnieński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1553, nr 1554/2 i nr 1568 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Kopytowej gm. Chorkówka Tue, 03 Nov 2015 14:53:33 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-733 ... Przetarg ustny nieograniczony na najem, na okres jednego roku, lokalu użytkowego nr 4 o pow. 260,76 m2, obj. KS1K/00110470/2, stanowiącego odrębną własność Powiatu Krośnieńskiego wraz z udziałem 118/1000 w nieruchomości wspólnej, zlokalizowanego na parterze budynku w Krośnie przy ul... Tue, 03 Nov 2015 14:33:34 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-629 ... X sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego Mon, 02 Nov 2015 14:26:52 +0100 http://bip.powiat.krosno.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-805 ...