Sekretarz Powiatu - Zdzisława Żywiec

Nr pokoju: 303, tel.  13 43-75-716
adres e- mail:
org@powiat.krosno.pl


 1. Do obowiązków Sekretarza Powiatu należy:
  1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Starostwa,
  2) realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
  3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty,  z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz z ustaleniem wynagrodzenia.
 2. Starosta, w drodze zarządzenia:
  1) określa szczegółowo obowiązki Sekretarza z zakresu, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2,
  2) upoważnia Sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, o których mowa w pkt 1.
   
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMariola Stojak2010-05-14
Publikujący -