XML
XI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

W dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1
budynek „A”, III piętro, sala 308

odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:                           
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.   
5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.                 
6. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
c) powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna,
d) powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne,
e) powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów,
f) powierzenia Gminie Jedlicze prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlicze,
g) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejsce Piastowe w 2016 roku,
h) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
j) zmiany „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017”.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłAdministrator Administrator2015-11-19
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2015-11-19 13:51
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2015-11-19 14:19