XML
Podstawy prawne działania Starostwa
Starostwo Powiatowe działa na podstawie:
 
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn zm.),
2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) i innych ustaw,
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
4) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.),
5) Statutu Powiatu Krośnieńskiego,
6) regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMariola Stojak2010-02-15
Publikujący -