Starostwo Powiatowe w Krośnie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 509.10 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłZofia Galik2014-09-22
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-09-22 11:14
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2014-09-22 11:14

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 109.14 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłZbigniew Rysz2014-08-25
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2014-08-25 13:47
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2014-08-25 13:48

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 410.50 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłZofia Galik2013-02-14
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-02-14 14:56
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2013-02-14 14:58

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wyznaczeniu rozprawy administracyjnej

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 94.16 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłZofia Galik2013-01-17
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-01-17 12:39
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2013-01-17 12:40

Starosta Krośnieński zawiadamia o wszczęciu z dniem 28 grudnia 2012 r. postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Krościenko Wyżne

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 107.59 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłHalina Piotrowska2013-01-07
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2013-01-07 14:42
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2013-01-08 09:57

Starosta Krośnieński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Krościenko Wyżne

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 57.56 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłHalina Piotrowska2012-12-28
Publikujący Zbigniew Machnik - Admin 2012-12-31 10:48
Modyfikacja Zbigniew Machnik - Admin 2012-12-31 10:49

Starosta Krośnieński zawiadamia o wydaniu w dniu 20 listopada 2012 r. postanowienia znak: GG-II.6123.403.2012.MWl o pozytywnym uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Chorkówka znak: RIŚ.6733.12 z dnia 5 listopada 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa słupowych stacji transformatorowych 30/04 kV Poraj 2 i Poraj 3 wraz z liniami nN i kablami zasilającymi SN” w miejscowości Poraj gm. Chorkówka

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 59.55 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2012-11-20
Publikujący -

Starosta Krośnieński zawiadamia o wydaniu w dniu 19 listopada 2012r. postanowienia znak: GG-II.6123.409.2012.MWl o pozytywnym uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Burmistrza Gminy Jedlicze znak: GP.6733.13.2012.BGo z dnia 5 listopada 2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza w miejscowości Jedlicze i w miejscowości Potok gm. Jedlicze.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 59.68 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2012-11-19
Publikujący -

Starosta Krośnieński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Krościenko Wyżne

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 78.16 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłHalina Piotrowska2012-10-18
Publikujący -

Starosta Krośnieński zawiadamia o wydaniu w dniu 12 września 2012 r. postanowienia znak: GG-II.6123.337.2012.MW1 dot. pozytywnego uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Chorkówka znak: RIŚ. 6733.6.2012 BPP.6733.5.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 64.52 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2012-09-12
Publikujący -

Starosta Sanocki zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu w Sanoku i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w dniu 6.08.2012r. została wydana decyzja Nr 1/12 (znak sprawy: AB.6740.9.2.2012) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowę drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska-Puławy na odcinku od km 2+ 444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanym

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 102.59 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłStarosta Sanocki2012-08-07
Publikujący -

Starosta Krośnieński zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2012r. postanowienia znak: GG-II.6123.269.2012.MW1 o pozytywnym uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Korczyna znak:GP.6730.18.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Korczyna - (obręb Kombomia, Wola Komorska, Iskrzynia)

 

 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 95.72 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2012-07-16
Publikujący -

Starosta Krośnieński zawiadamia o wydaniu w dniu 3 lipca 2012r. postanowienia znak: GG-II.6123.245.2012.MW1 o pozytywnym uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Korczyna znak: GP.6730.17.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 67.20 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2012-07-03
Publikujący -

Starosta Krośnieński zawiadamia o wydaniu w dniu 20 czerwca 2012r. postanowienia znak: GG-II.6123.219.2012.MW1 o pozytywnym uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Wojaszówka znak: BPP.6733.5.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 129.66 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2012-06-20
Publikujący -

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego o wydaniu w dniu 5 czerwca 2012r. postanowienia znak: GG-II.6123.223.2012.MW1 o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 maja 2012 r. znak: GP.6733.3.2012.BGo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV- połączenie odg. Żarnowiec 3 z odg. Świerzowa 6 z przekroczeniem rzeki Jasionka zlokalizowanej w obrębie Świerzowa Polska

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 56.32 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2012-06-05
Publikujący -

Obwieszczenie Starosty Sanockiego z dnia 28-05-2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6740.9.2.2012 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113R  Pastwiska-Puławy na odcinku od km 2+ 444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłStarosta Sanocki2012-05-28
Publikujący -

Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 1350/1 położonej we Wróbliku Szlacheckim

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 50.30 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłGeodeta Powiatowy Grzegorz Rybka2012-05-08
Publikujący -

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o wydaniu w dniu 29 marca 2012r. postanowienia znak: GG-II.6123.132.2012.MW1 o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Chorkówka znak: RIŚ.6733.4.2012 z dnia 12 marca 2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wodociągu przesyłowego z m. Leśniówka do m. Faliszówka gm. Chorkówka

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2012-03-29
Publikujący -

Starosta Krośnieński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1350/1 położonej we Wróbliku Szlacheckim gm. Rymanów

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłHalina Piotrowska2012-02-20
Publikujący -

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o wydaniu w dniu 2 stycznia 2012 r. postanowienia znak: GG-II.6123.360.2011.MW1 o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Burmistrza Gminy Jedlicze znak:GP.6733.11.2011.BGO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wodociągu Ø 90PE - Potok kierunek Ustrobna wraz z przyłączami do budynków

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2012-01-02
Publikujący -

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o udzieleniu w dniu 30 grudnia 2011 r.  znak SR.6341.58.2011.ZR pozwolenia wodnoprawnego Gminie Chorkówka 38-458 Chorkówka 175

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłZofia Galik2011-12-30
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Chorkówka 38-458 Chorkówka 175 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego i wyznaczeniu rozprawy administracyjnej w ww. sprawie.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłZofia Galik2011-12-06
Publikujący -

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o wydaniu w dniu 2 listopada 2011 r. postanowienia znak: GG-II.6123.280.2011.MW1 o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Wojaszówka znak:BPP-6733.9.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na części nieruchomości położonych w miejscowości Ustrobna gm. Wojaszówka

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2011-11-02
Publikujący -

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o wydaniu w dniu 2 listopada 2011 r. postanowienia znak: GG-II.6123.281.2011.MW1 o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Wojaszówka znak:BPP-6733.10.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wojaszówka

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2011-11-02
Publikujący -

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2012 - 2021, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na obszarze gminy Rymanów

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłZofia Galik2011-10-20
Publikujący -

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o wydaniu w dniu 19 października 2011 r. postanowienia znak: GG-II.6123.259.201l.MWlo uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Wojaszówka znak:BPP-6733.7.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia (nie większym niż 0,5 Mpa) wraz z przyłączami do budynków na terenie gm. Wojaszówka

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2011-10-19
Publikujący -

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 6 lipca 2011 r. znak GG-II.6123.76.2011.AS1 postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 17.05.2011 r. znak: INW-7331-11-15/07/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowie magistrali wodociągowej z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni (odcinek w miejscowości: Ladzin, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski)

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłHalina Piotrowska2011-07-06
Publikujący -

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o wydaniu w dniu 4 maja 2011 r. postanowienia znak: GG-II.6123.70.2011.MW1o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Korczyna znak:GP-7331/50/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie magistrali wodociągowej z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMaria Wilusz2011-05-04
Publikujący -

Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. znak GG-II.6123.51.2011.AS1 postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.04.2011 r. znak: 7331/CP-10/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowie kanalizacji sanitarnej

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłAnna Smoleń2011-04-28
Publikujący -
Starostwo Powiatowe w Krośnieul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel. 13 43-75-700 email: starostwo@powiat.krosno.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 02:11:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.