Starostwo Powiatowe w Krośnie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wydział Komunikacji i Transportu

Zadania, kompetencje:

 

Do zadań Wydziału z zakresu rejestracji pojazdów należy:

1/ dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych oraz kart pojazdu,
2/ wpisywanie zastrzeżeń i dokonywanie wpisów oraz skreśleń zastawów rejestrowych w dowodach rejestracyjnych pojazdów,
3/ wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń tymczasowych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych oraz kart pojazdu,
4/ wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu numerów na nadwoziach (podwoziach), ramach  oraz wykonaniu zastępczych tabliczek znamionowych,
5/ przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu,  zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów o tych zdarzeniach w karcie pojazdu i w komputerowej bazie danych,
6/ podejmowanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
7/ czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
8/ zakładanie i prowadzenie indywidualnych akt (teczek) pojazdów,
9/ zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),
10/ podejmowanie decyzji o skierowaniu pojazdu na dodatkowe badania techniczne.

Do zadań Wydziału z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami należy:

1/ wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń do kierowania tramwajem,
2/ wymiana praw jazdy,
3/ wydawanie wtórników praw jazdy,
4/ wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu cofniętych uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym i tramwajem,
5/ prowadzenie spraw z zakresu zatrzymywania praw jazdy,
6/ kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji, kierowców, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów  karnych,
7/ podejmowanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie kierujących pojazdami - w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia oraz na podstawie zawiadomienia zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
8/ prowadzenie postępowań w sprawach badań lekarskich  i psychologicznych dla osób skierowanych przez Policję,
9/ prowadzenie akt ewidencyjnych osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami i  osób bez uprawnień w systemie informatycznym oraz archiwizacja akt,
10/ dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Do zadań Wydziału z zakresu transportu i drogownictwa należy:

1/ przygotowywanie i wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego przewozu osób lub rzeczy,
2/ przenoszenie uprawnień wynikających z licencji,
3/ dokonywanie kontroli działalności gospodarczej posiadacza licencji,
4/ uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiednie,
5/ wydawanie kart parkingowych,
6/ opiniowanie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich,
7/ prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z marszałkiem województwa,
8/ ustalanie przebiegu dróg powiatowych,
9/ wydawanie opinii co do przebiegu drogi gminnej,
10/ wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych,
11/ zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
12/ współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych,
13/ zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub zmian tej organizacji,
14/ prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian,
15/ nadzór w zakresie prawidłowego zastosowania, wykonywania, funkcjonowania i utrzymywania wszelkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub jej zmian, dokonywanie ich okresowych kontroli,
16/ wydawanie opinii i decyzji dotyczących organizacji ruchu drogowego w oparciu o ustalenia odpowiednich komisji,
17/ obsługa administracyjno-techniczna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
18/ prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie powiatu,
19/ prowadzenie ewidencji instruktorów,
20/ sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem,
21/ prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,                             
22/ wydawanie i cofanie diagnoście uprawnień do wykonania badań technicznych,
23/ opiniowanie wniosków i projektów dotyczących likwidacji linii kolejowych, na których zawieszono przewozy,
24/ sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
25/ sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłRobert Cieśla2007-10-09
Publikujący -
Starostwo Powiatowe w Krośnieul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel. 13 43-75-700 email: starostwo@powiat.krosno.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 02:12:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.